Jak pracujeme s vašimi osobními údaji

V rámci služeb pr.irossler.cz zpracováváme osobní údaje, a to z pozice správce osobních údajů. K tomu nás opravňuje některý z důvodů:

 • souhlas se zpracováním - např. pokud vyplníte kontaktní formulář na webu, považujeme kliknutí na tlačítko ODESLAT za souhlas.
 • na základě oprávněného zájmu - např. měříme chování uživatelů na našem webu. V takovém případě dbáme na to, aby ochrana vašich údajů vždy převažovala nad naším zájmem, proto na základě oprávněného zájmu sbíráme pouze anonymní nebo pseudonymizované údaje, které nespojujeme s konkrétním uživatelem.

V rámci služeb www.agenturarossler.com můžeme vystupovat také jako zpracovatel osobních údajů. V takovém případě se ochrana osobních údajů řídí smluvním vztahem, který máme uzavřen s firmou, která nás poptala (a v tomto vztahu vystupuje jako správce osobních údajů).


Jaké údaje zpracováváme?

 • Identifikační a kontaktní údaje – např. jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon či fotografie
 • Údaje o vašich komentářích, obsah vašich zpráv
 • Informace o chování na webu a nastavení vašeho prohlížeče. Tyto údaje jsou získávány za pomoci cookies umisťovaných měřicími kódy.Kdy osobní údaje získáváme a co nás k tomu opravňuje?

Když přijdete k nám na web

Pokud přijdete na náš web, spustí se měření Google Analytics, které umístí cookie na Váš počítač. Tato cookie obsahuje časovou značku vytvoření a náhodně vygenerované číslo, neobsahuje žádné osobní údaje. Měření Google Analytics je nastaveno tak, aby nezpracovávalo žádné osobní údaje, používaná IP adresa je anonymizována. Zpracování v tomto případě probíhá na základě oprávněného zájmu.


Zpracovatel: Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, podmínky ochrany osobních údajů

Když nám pošlete zprávu přes webový formulář

Pokud nám pošlete zprávu prostřednictvím webového kontaktního formuláře, budeme vás kontaktovat na e-mailu nebo telefonu, který uvedete. Pokud emaily nebudete chtít dostávat, informujte nás na e-mailu rossler@irossler.cz. Případně můžete proti zasílání vznést námitku - viz kapitola “Jaká jsou Vaše práva?”.


Zpracovatel:

Pro rozesílání e-mailů využíváme nástroj MailChimp od společnosti Rocket Science Group LLC se sídlem 675 Ponce de Leon Avenue Northeast, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 United States, podmínky ochrany osobních údajů


Jaká jsou vaše práva?

Právo na přístup

Máte právo vědět, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, kde je vezmeme, jakou dobu je uchováváme a kdo nám je pomáhá zpracovávat. To vše jsme se snažili podrobně popsat na této stránce. Pokud ale chcete vědět podrobnosti, kontaktujte nás - viz kapitola “Jak vaše práva uplatnit” na konci tohoto dokumentu. Zdarma pro vám zašleme první dokument o zpracovávaných údajích, další požadavky budou zpoplatněny.

Právo na opravu

Pokud se Vaše osobní údaje změní, nebo pokud zpracováváme chybné údaje, kontaktujte nás - viz kapitola “Jak vaše práva uplatnit” na konci tohoto dokumentu. Vaše údaje opravíme.


Právo na výmaz

Máte právo chtít po nás, abychom Vaše údaje vymazali, a to pokud:

 • Zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, a Vy tento souhlas odvoláte, vznesete proti zpracování námitku, která je oprávněná,
 • údaje dále nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je získali,
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů není v souladu s platnými právními předpisy.
 • Upozorňujeme, že na základě uplatnění tohoto práva nemusíme smazat všechny osobní údaje, ale jen ty, kterých se toto právo dotýká.


Pokud chcete uplatnit právo na výmaz, kontaktujte nás - viz kapitola “Jak vaše práva uplatnit” na konci tohoto dokumentu. O vymazání osobních údajů Vás budeme informovat.


Právo na omezení zpracování

Toto právo je podobné právu na výmaz, na rozdíl od něj ale pozastavuje zpracování osobních údajů jen na omezenou dobu. Právo na omezení zpracování osobních údajů můžete uplatnit pokud:

 • Ověřujeme správnost (resp. nesprávnost) Vašich osobních údajů,
 • vaše osobní údaje již máme, nicméně důvod zpracování již pominul, vy však chcete, abychom údaje dále zpracovávali - např. očekáváte, že byste nám údaje museli zadávat znovu (třeba v rámci další objednávky) nebo pro výkon Vašeho práva, domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů není v souladu s platnými právními předpisy, vznesete námitku proti zpracovávání osobních údajů. Po dobu zkoumání oprávněnosti námitky máme povinnost zpracování omezit.
 • Pokud chcete Vaše údaje vymazat, kontaktujte nás - viz kapitola “Jak vaše práva uplatnit” na konci tohoto dokumentu. O omezení zpracování osobních údajů Vás budeme informovat.

Právo na přenositelnost

Máte právo od nás získat všechny Vaše osobní údaje v běžně používaném strojově čitelném formátu. Pokud chcete uplatnit právo na přenositelnost, kontaktujte nás - viz kapitola “Jak vaše práva uplatnit” na konci tohoto dokumentu.


Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Některé údaje můžeme zpracovávat na základě oprávněného zájmu. Proti takovému zpracování můžete podat námitku. Tuto námitku přezkoumáme. Pokud nebudeme mít závažné důvody pro další zpracování, pak dále osobní údaje zpracovávat nebudeme.


Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů není v souladu s platnou legislativou, můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu pro osobních údajů.

Jak vaše práva uplatnit?

Napište nám zprávu na email rossler@irossler.cz a popište, jaké právo chcete uplatnit. Vaši žádost uplatníme co nejrychleji, nejvýše ale do 30 dnů. Ve výjimečných případech se doba může prodloužit až na 2 měsíce, v takovém případě vás ale budeme informovat.

SPOLUPRACUJEME

Webevize

S námi budete vidět

Kde nás také najdete:

Používá technologie Webevize

© 2024 Ivan Rössler